SPLOŠNA IZJAVA O UPORABI IN VARSTVU PODATKOV

Co.Next se pri ponujanju svojih proizvodov in storitev močno zavzema za varovanje zasebnosti naših uporabnikov. Izjava o varstvu podatkov razkriva vrsto in namen uporabe podatkov, ki jih na naših spletnih straneh zbiramo, ter kako jih je moč popraviti in spremeniti. Za brskanje po  naših spletnih straneh ni potrebno razkritje vaših osebnih podatkov. V primerih, ko bo za ponujanje zahtevanih storitev potrebna pridobitev vaših osebnih podatkov, ali v primeru, ko boste sami želeli razkriti takšne podatke, bomo slednje obravnavali skladno z GDPR ureditvijo in ZVOP1.

Navedene prakse varstva zasebnosti veljajo za spletno stran podjetja Co.Next.

VRSTA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Na www.co-next.eu spletni strani zbiramo osebne podatke z namenom omogočiti uporabnikom najboljše in najbolj uporabne spletne vsebine in storitve. Vaše osebno določljive podatke bomo zbirali le, ko jih boste sami posredovali, z uporabo določenih izdelkov ali storitev podjetja Co.Next, s prijavo udeležbe na tečajih, ki jih ponujamo, s sodelovanjem v spletni anketi ali s sodelovanjem v promocijskih akcijah itd. Za uporabo storitev, ki jih ponujamo na spletni strani, je lahko zahtevana registracija uporabnika. Ko se registrirate na naši spletni strani ali izpolnite kontaktni ali prijavni obrazec, za nas niste več anonimni.

  • Elektronsko dopisovanje – omogoča posredovanje in reševanje vseh vrst zahtevkov in povpraševanj. Uporablja se tudi za posredovanje informacij o naših izdelkih in storitvah.
  • Co.Next osebne podatke, za katere ima privolitev stranke hrani in obdeluje za namene ohranjevanja stika z uporabnikom ter tržnega obveščanja prek e-pošte.

Pri zbiranju osebnih podatkov bodo uporabniki v trenutku zbiranja podatkov obveščeni o namenu, za katerega se podatki zbirajo. Brez vašega soglasja predvidenega namena uporabe vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali. Soglasja hranimo skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila pridobljena.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto Co.Next hrani:

  • naslov elektronske pošte
  • naziv podjetja
  • ime
  • priimek

Zbirko podatkov hranimo na območju EU.

UPORABA PIŠKOTKOV IN TEHNOLOGIJE ZA SLEDENJE

Vaš spletni brskalnik uporablja funkcijo tako imenovanih »piškotkov«, ki na vašem računalniku shranjujejo manjše količine podatkov o obisku naših spletnih strani. Piškotki ne morejo dostopati do podatkov na vašem trdem disku ali do datotek piškotkov, ki jih ustvarjajo druge spletne strani. Piškotki ne razkrivajo osebno določljivih podatkov, razen v primeru, ko nam jih prostovoljno ponudite. Co.Next lahko prebira le piškotke z naše spletne strani.

DELITEV IN RAZKRITJE PODATKOV

Co.Next zagotavlja, da ne bo prenašal ali prodajal vaših osebnih podatkov tretjim osebam brez vaše privolitve.

PRAVICE POSAMEZNIKOV GLEDE OSEBNIH PODATKOV

Vsak posameznik, keteraga ponudnik hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

  • Pravica do pozabe - v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje upravljavec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
  • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
  • Pravica zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov ali njihov popravek, izbris, vložiti pritožbo ali ugovor k obdelavi osebnih podatkov.
  • Pravica zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov.
  • Pravica do prenosljivosti - posameznik lahko, v kolikor to želi, od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
  • Pravica do pravnega sredstva in sankcije - posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
  • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
  • Pravica do umika soglasja - posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja.

Uporabniki lahko kadarkoli zavrnete prejemanje naših obvestil in hranjenja osebnih podatkov. Z elektronskim sporočilom na naslov info[at]co-next.eu lahko podate zahtevo za vpogled, spremembo ali izbris vaših osebnih podatkov, ki so zbrani v naši bazi.

VARSTVO PODATKOV

Osebni podatki, ki jih posredujejo uporabniki, ostanejo zasebni in zaupni. Do vaših podatkov lahko dostopajo samo osebe, ki se z njimi morajo seznaniti zaradi opravljanja potrebnih delovnih nalog.

OBDOBJE HRANJENJA PODATKOV

Co.Next se obvezuje, da vaših podatkov ne bo hranil dlje od časa, predvidenega za namene, za katera so bili podatki zbrani.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Co.Next spletna stran vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Co.Next ni odgovoren za prakse zasebnosti zadevnih spletnih strani. V kolikor se želite seznaniti s tem, kako omenjene spletne strani rokujejo z vašimi podatki, preverite politiko o varstvu zasebnosti teh spletnih strani.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI

Co.Next skladno z zakonom občasno spreminja politiko zasebnosti svoje spletne strani. Vse spremembe in posodobitve bodo objavljene na tem mestu.

VPRAŠANJA, OPOMBE

V primeru vprašanj o zbiranju, uporabi ali razkritju vaših osebnih podatkov, smo dosegljivi na e‑naslovu info[at]co-next.eu.

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen oktobra 2019.

******************************************************************************************

OPĆA IZJAVA O UPORABI I ZAŠTITI PODATAKA
Tvrtka Co.Next d.o.o. je snažno predana zaštiti privatnosti naših korisnika pri pružanju svojih proizvoda i usluga. Izjava o privatnosti otkriva prirodu i svrhu korištenja informacija prikupljenih na našim web stranicama i načina na koji se može popraviti i mijenjati. Nije potrebno otkriti Vaše osobne podatke za pregledavanje naših web stranica. U slučajevima kada je za pružanje zahtjevanih usluga potrebno stjecanje Vaših osobnih podataka, ili u slučaju da ih sami želite otkriti, postupat ćemo s njima u skladu s propisima GDPR i ZVOP-1.

Navedena pravila privatnosti primjenjuju se na web stranici tvrtke Co.Next d.o.o.

VRSTA I UPORABA OSOBNIH PODATAKA
Prikupljamo osobne podatke na web stranici tvrtke Co.Next kako bismo korisnicima pružili najbolje i najkorisnije web sadržaje i usluge. Vaši osobni podaci bit će prikupljeni samo kada ih sami isporučite, korištenjem određenih proizvoda ili usluga tvrtke Co.Next, prijavom za sudjelovanje na tečajevima koje nudimo, sudjelovanjem u on-line anketama ili sudjelovanjem u promotivnim kampanjama itd.  Korištenje usluga koje nudimo na web stranici može zahtijevati registraciju korisnika. Kada se prijavite na našu web stranicu ili ispunite obrazac za kontakt ili prijavu, Vi više niste anonimni za nas.

  • Elektronička korespondencija - omogućava posredovanje i rješavanje svih vrsta zahtjeva i upita. Također se koristi za pružanje informacija o našim proizvodima i uslugama.
  • Co.Next za osobne podatke za koje ima pristanak ispitanika, pohranjuje i obrađuje ih u svrhu kontakta s korisnikom i  osobni podaci za koje je suglasnost kupca pohranjena i obrađena u svrhu održavanja kontakta s korisnikom i marketinških informacija putem e-maila.

Prilikom prikupljanja osobnih podataka, korisnici će biti obaviješteni u trenutku prikupljanja podataka o svrsi za koju se prikupljaju podaci. Nećemo koristiti vaše osobne podatke bez Vašeg pristanka. Pristanak pohranjujemo zajedno s njegovim sadržajem i sadržajem obrasca s kojim su dobiveni.

U svrhu obavještavanja putem e-maila, Co.Next čuva sljedeće podatke:
- e-mail adresu
- naziv tvrtke
- ime
- prezime

Baza podataka čuva se na području EU.

PRIMJENA KOLAČIĆA I TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE
Vaš web preglednik koristi funkciju takozvanih "kolačića" koji pohranjuju male količine informacija o posjeti našim web stranicama na Vašem računalu. Kolačići ne mogu pristupiti podacima na vašem tvrdom disku ili datotekama kolačića koje generiraju druge web stranice. Kolačići ne otkrivaju osobne podatke osim ako ih ne ponudite na dobrovoljnoj osnovi. Co.Next može pročitati kolačiće samo s naše web stranice.

DJELJENJE I OBJAVLJIVANJE PODATAKA
Co.Next d.o.o. osigurava da Vaše osobne podatke neće prenositi ili prodavati trećim stranama bez Vašeg pristanka.

PRAVA ISPITANIKA (POJEDINCA) S OBZIROM NA OSOBNE PODATKE
Svaki pojedinac, čije davatelj usluge pohranjuje i obrađuje njegove osobne podatke, ima sljedeće prava glede ovih podataka:

  • Pravo na zaborav - ako pojedinac više ne želi da se njegovi osobni podaci pohranjuju i obrađuju od strane voditelja obrade i pod uvjetom da ne postoje zakonske osnove za njihovo dalje pohranjivanje, on može u bilo kojem trenutku zatražiti od izvršitelja obrade brisanje njegovih podataka.
  • Pravo na poznavanje koliko dugo su pohranjeni osobni podaci.
  • Pravo na zahtjev za pristup svojim osobnim podacima ili njihovo ispravljanje, brisanje, podnošenje žalbe ili prigovor na obradu osobnih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka - pojedinac može, ako to želi, zatražiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.
  • Pravo na učinkoviti pravni lijek i sankcije - ispitanik ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu, kao i pravo na žalbu protiv odluke nadzornog tijela ili u slučaju nedjelovanja nadzornog tijela, pravo na naknadu i odgovornost.
  • Pravo ne bi trebalo podlijegati mjerama koje proizlaze isključivo iz profiliranja, analize ili predviđanja pomoću automatiziranih alata za obradu.
  • Pravo povlačenja suglasnosti - pojedinac ima pravo povući suglasnost za daljnju obradu osobnih podataka, osobito u slučaju izravnog marketinga.

Korisnici se mogu odjaviti od primanja naših obavijesti i čuvanja osobnih podataka u bilo kojem trenutku. Slanjem e-maila na info[at]co-next.eu, mogu podnijeti zahtjev za pregled, izmjenu ili brisanje osobnih podataka prikupljenih u našoj bazi podataka.

ZAŠTITA PODATAKA
Osobni podaci koje korisnici pružaju ostaju privatni i povjerljivi. Vašim podacima mogu pristupiti samo osobe koje se trebaju upoznati s njima kako bi obavile potrebne radne zadatke.

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA
Co.Next se obvezuje da podatke neće čuvati dulje od vremena predviđenog za svrhe za koje su podaci prikupljeni.

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE
Web stranica Co.Next sadrži veze na web stranice trećih strana. Co.Next nije odgovoran za praksu privatnosti tih web stranica. Ako želite znati kako te web stranice obrađuju vaše podatke, provjerite pravila privatnosti tih web stranica.

PROMJENE PREMA POLITICI PRIVATNOSTI
Co.Next, u skladu sa zakonom, periodički mijenja politiku privatnosti svoje web stranice. Sve promjene i ažuriranja biti će objavljene ovdje.

PITANJA, NAPOMENE
U slučaju pitanja o prikupljanju, korištenju ili otkrivanju Vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati na info[at]co-next.eu.

Ovaj dokument zadnji put je ažuriran u listopadu 2019. godine.

Team